23 Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Finansami oraz wręcznie nagrody Beta 2015